elektriker

Elarbeten något för utbildat yrkesfolk

Elarbeten något för utbildat yrkesfolk

Elektricitet kan vara spännande. Vem har inte som barn både förundrats och fascinerats över hur det fungerar. Att tända en lampa eller starta en eldriven maskin görs många gånger per dag, utan att man egentligen funderar över det. Det bara fungerar, helt enkelt. Men bakom funktionen ligger mycket arbete. Någon har installerat kablarna, eluttagen och säkringarna. Någon annan ser till att elen kan levereras och håller system och anläggningar i drift. Och när något slutar fungera, så finns det yrkesfolk som får det att fungera igen. För även om det är aldrig så spännande, skall man inte som lekman ge sig på att felsöka.

 

 

Olika typer av behörigheter

 

Elektriker är ett yrke med kompetens på området. Det finns olika typer av elektriker med olika behörigheter för exempelvis arbete med svagström eller starkström. Det finns lagar på området och vem som har rätt att göra vad regleras i elsäkerhetslagen. Med elektrisk spänning följer stora risker och bara med rätt kompetens vet man hur ett arbete skall utföras säkert. Vid nybyggnation utför elektriker installationsarbeten och ser till att uttag och kontakter monteras rätt. Som elektriker kan man också utföra felsökning och besiktningar av befintliga elinstallationer, något som är viktigt att genomföra emellanåt eller då man upplever problem.

 

Att förebygga räddar liv och egendom

 

Elfel är en av de vanligaste orsakerna till brand. För att en brand skall uppstå krävs syre, värme och material som kan brinna. Även ett litet glapp i en kontakt kan leda till att det börjar brinna. Glappet kan nämligen leda till att strömförande delar lossnar och komma i kontakt med andra. Ett sådan glapp kan uppstå genom att man är oförsiktig då man drar ur en kontakt. Försiktighet och uppmärksam på höga temperaturer, lukt och rökutveckling kan rädda stora värden. Och att ta kontakt med en elektriker vid minsta tvekan kan rädda liv.