Solceller Dalarna

Solceller Dalarna - vad är de och hur fungerar de?

Solceller Dalarna - vad är de och hur fungerar de?

editorial

Från solljus till elektricitet

Solceller är anordningar som omvandlar solljus till elektricitet. De tillverkas av halvledarmaterial, till exempel kisel, och används i en mängd olika tillämpningar, bland annat i små elektroniska apparater, miniräknare och gatubelysning. 

image

Nytta bland flera användningsområden

Hur fungerar solceller?
Solceller fungerar genom att absorbera solljus och omvandla det till elektrisk energi. Processen börjar när fotoner från solen träffar solcellen och slår loss elektroner från deras atomer. Elektronerna flödar genom solcellen och samlas in vid metallkontaktpunkterna på fram- och baksidan av cellen. Detta flöde av elektroner skapar en elektrisk ström som kan användas för att driva elektriska apparater.

Hur tillverkas solceller?
Solceller tillverkas vanligtvis av kisel, ett material som finns i sand. Först framställs rent kisel genom att man värmer sand med en kemisk process som kallas Kungliga Vetenskapsakademiens process. Därefter tillsätts dopämnen – atomer av andra grundämnen som bor eller fosfor – till kisel för att skapa kisel av n-typ (kisel med extra elektroner) eller kisel av p-typ (kisel med tomrum, så kallade ”hål”, där elektroner borde vara). Kisel av n-typ och p-typ placeras sedan ihop för att bilda en ”p-n-övergång” När fotoner från solljuset träffar p-n-övergången genererar de en elektrisk ström.

Vilka är några användningsområden för solceller?
Solceller har många olika användningsområden, från små elektroniska apparater till stora kraftverk. De används ofta i miniräknare för att ge en liten mängd ström, i gatubelysning för att ge en större mängd ström och i rymdfarkoster för att ge all den ström som behövs för driften. Solceller undersöks också som ett sätt att generera elektricitet för hem och företag. När solceller kombineras i stora grupper kan de ge tillräckligt med energi för hela samhällen.

Solceller Dalarna – vad är de och hur fungerar de? Solceller, även kallade solceller, är anordningar som omvandlar solljus till elektricitet. De tillverkas av halvledarmaterial, till exempel kisel och används i en mängd olika tillämpningar, bland annat små elektroniska apparater, miniräknare och gatubelysning.