takläggare

I Stockholm finns det skickliga takläggare

I Stockholm finns det skickliga takläggare

Försommaren, då luftfuktigheten är som lägst, är bästa tiden för att lägga om taket. Men självklart kan man även byta taket även under andra månader, bara det inte regnar. De flesta som byter taket väljer att lägga samma slags material som tidigare, eftersom arkitekten troligtvis hade en särskild tanke med materialvalet och det oftast passar bäst till huset. Men det går även i vissa fall att byta taktyp.

Funderar man på att välja ett annat slags takmaterial måste man först låta en takläggare kontrollera om det är möjligt. Exempelvis så kräver ett tegeltak en kraftig konstruktion och det är inte alla hus som klarar att bära upp tyngden. Vissa takmaterial behöver också en viss taklutning för att avrinningen av vatten ska fungera optimalt. Därför fungerar platta tak bäst med papp eller möjligtvis sedum. Ofta behövs det även ett bygglov från kommunen innan man kan byta taktyp, men allt detta vet en takläggare.

Välj rätt takläggare

Ett tak av kvalitativt material och som underhålls regelbundet håller i minst tjugo år beroende på material och hur pass utsatt det är för tuffa väderförhållanden. Genom att regelbundet besiktiga taket varje år, håller man koll på i vilket skick det är och om det behöver lagas. Men det gör också att man vet i hur många säsonger till som det håller och när det är dags att byta. På så vis blir det enklare att budgetera och kostnaden kommer sedan inte som en överraskning. 

Genom att vara ute i god tid hinner man även jämföra priser och ta in kostnadsförslag från några olika takläggare i stockholm. Men man ska helst också be om referenser och även kolla upp dessa, då ett takbyte är en större investering som måste bli bra. När man sedan valt takläggare är det viktigt att man skriver ett ordentligt avtal innan arbetet påbörjas.