fönster

Köpa fönster i Göteborg

Köpa fönster i Göteborg

I ett energislukande hus är det många gånger fönstren som är problemet. Vill man spara energi är det därför bra att börja där. Har man turen att ha fönster av gammalt virke brukar det löna sig att renovera dem i stället för att byta ut dem. Har man däremot fönster som är tillverkade någon gång mellan femtio- och sjuttiotalet, är de ofta av sämre kvalitet. Dessa fönster kan man vinna mycket på att byta ut mot mer energisnåla. 

Fönster är en viktig del av husets karaktär, och ska man byta ut dem blir det bäst om man försöker hitta fönster som liknar originalfönstren. Under femtio- och sextiotalet var det tyvärr många sekelskifteshus som fick sina spröjsade fönster utbytta mot enklare varianter. Vill man veta hur fönstren såg ut från början kan man vända sig till stadsbyggnadskontoret i sin kommun.

 

 

Ett bra fönsterbyte höjer husets värde

Ett fönsterbyte är en större investering, och för att den ska bli lönsam måste man satsa på kvalitet och fönster som håller länge. Genom att också välja fönster som passar till husets fasad, höjer man värdet på fastigheten. Ibland kan det också behövas bygglov för att byta fönster, och oftast är detta om de nya fönstren kommer att markant förändra fasaden. Men är man ute efter att återställa en fasad och byta tillbaka till fönster av originalmodell brukar det inte vara några problem. 

Håller man på att se över sitt hus och vill köpa fönster i Göteborg, kan man vinna mycket på att vända sig till ett fönsterföretag som både renoverar gamla fönster samt tillverkar och säljer nya fönster. Då ökar chanserna att man hittar just de fönster som passar huset bäst. Ibland kan det också vara så att bara ett par av fönstren är så dåliga att de måste bytas, medan man i stället kan renovera resten.